+381 (0)63 833 65 61 [email protected]

Usluge SM SBB TIM-a


Cinkovanje – metalizacija cinkom

Materijal u obliku žice se dotura u gorivi gas i kiseonik gde se istopi od toplote sagorevanja. Komprimovani vazduh okružuje plamen i atomizira rastopljenu žicu. On ubrzava mlaz rastopljenih čestica prema pripremljenom radnom komadu. Ovaj tehnološki proces je idealan je za zaštitu od korozije i najbolja zaštita čeličnih konstrukcija, cevovoda, rezervoara.

Reparacija

Procedura reparacije

Termalni sprej se takođe može koristiti za reparaciju kako bi se obrađivanim komponentama vratile njihove originalne dimenzije. Prevlake se mogu obrađivati i brusiti do finalne veličine. Ni, Cr, Ni-Al ili Ni-Cr-Al se koriste kao kvalitetni materijali za reparaciju legurisanih čelika.

Metalizacija brodskih vratila

Kako bi se termalno nanošene prevlake najbolje iskoristile, materijal za prevlačenje mora biti pravilno izabran, pravi proces nanošenja prevlaka upotrebljen i procesni parametri dobro uračunati. Takođe, komponenta na koju se nanosi prevlaka se mora pravilno pripremiti.

Pogledajte VIDEO: Metalizacija brodskih vratila