+381 (0)63 833 65 61 [email protected]

Namena i primena termalnih prevlaka

primena_1
Primena u industriji
primena_1

Namena

Otpornost na habanje

Jedna od najbitnijih svojstava termalno nanešenih prevlaka je otpornost na habanje [4]. U ovakvim slučajevima koriste se keramički, i pre svega, karbidni materijali. Karbidni materijali koji se obično upotrebljavaju su WC/Co ili WC/CoCr. U ovom slučaju karbidne čvrste faze (WC) demostriraju sjajnu otpornost na abrazivno i erozivno habanje, i utkane su u elastični obrazac kobalta.

Otpornost na koroziju

Materijali sa niskim sadržajem ugljenika, nelegurisanog čelika i livenog gvožđa su podložni rđi i stoga zahtevaju konstantnu površinsku zaštitu. To se može izvesti prevlakama nanešenim plamenim sprej-prskanjem aluminijuma ili cinka. Glavne oblasti primene su zemne strukture mostova. Za primene koje obuhvataju visoku temperaturu, mogu se koristiti zaštitne prevlake od MCrAIY materijala. One se nanose plazma sprej-prksanjem u kontrolisanoj atmosferi.

Izolacijske prevlake (toplotne/električne)

Keramički materijali su sjani toplotni i električni izolatori. Takođe poseduju dobru otpornost na oksidaciju i habanje. Ova svojstva su veoma korisna na delovima motora i turbina kao termalne barijere u vidu prevlaka. Takve barijere snižavaju površinsku temperaturu supstrata, i na taj način produžuju radni vek tog elementa. S druge strane, efikasnost se povećava kao rezultat redukovanog gubitka toplote na istoj radnoj temperaturi. Ovakvi sistemi prevlaka se sastoje od vezivne prevlake, koja je obično MCrAIY materijal otporan na toplotu (M=Fe, Ni ili Co) i gornje keramičke prevlake. Itrijum-stabilizovan cirkonijum oksid se često koristi za gornji sloj jer poseduje dobru otpornost na termalni šok.

Primena

Kako bi se termalno nanošene prevlake najbolje iskoristile, materijal za prevlačenje mora biti pravilno izabran, pravi proces nanošenja prevlaka upotrebljen i procesni parametri dobro uračunati. Takođe, komponenta na koju se nanosi prevlaka se mora pravilno pripremiti.

 • Application Bulletins
 • Alternativa čvrstog hroma
 • Medicinski implanti
 • Mašine u tekstilnoj industriji
 • Gasne turbine
 • Štamparska industrija
 • Opšta upotreba u industriji
 • Potrošačka roba
 • Automobilska industrija
 • Industrija čelika
 • Industrija papira
 • Vazduhoplovna industrija
 • Reparacija

GasneTurbine

Oblozene-lopatice-gasne-turbine

U stacionarnim kao i letačkim gasnim turbinama, termalno nanešene prevlake se koriste na različitim mestima i u različite svrhe. Zaštitne prevlake sa visokom otpornošću na temperaturu, termalno izolativne i prevlake koje pružaju zaštitu od trenja i reparacija komponenata od superlegula uz pomoć prevlaka sličnog sastava su neki od primera. SF-0015.1_IGT_HPT_Abradables_EN-1

Vazduhoplovna industrija

Vazduhoplovna-industrija-komora-za-sagorevanje

Pored komponenti za gasne turbine koje su već pomenute, postoje i dodatne vrste prevlaka koje se koriste za avione.

Figura 24 prikazuje prevlaku na unutrašnjoj strani komore za sagorevanje.

SF-0004.5_XCL_Termalna barijera EN

 

Reparacija

Procedura reparacije

Procedura reparacije

Termalni sprej se može koristiti za reparaciju kako bi se komponentama vratile njihove originalne dimenzije. Prevlake se mogu obrađivati i brusiti do finalne veličine. Ni-, Cr, Ni-Al ili Ni-Cr-Al se koriste kao materijali za reparaciju legurisanih čelika. Flyer_Metco_Coatings_EN2

Industrija čelika

Industrija čelika

Karakteristike procedure

Koturi (rolne) koje se koriste u industriji proizvodnje čelika podnose veoma velika termalna opterećenja vrelog čelika. Pored toga, mora se rukovati šljakom koja se javlja u procesu proizvodnje; u proizvodnji cinka, tu je korozivna opasnost od topljenog cinka. Nekoliko različitih Metco®STEEL sistema prevlacenja se mogu upotrebiti kako na novim tako i na repapriranim delovima. Flyer_Metco_STEEL_EN3

Industrija papira

Industrija papira

Roleri u industriji papira podnose najrazličitije faktore u operatinom okruženju kao što su habanje, hemijska korozija prouzrokovama bojama, termalni stres na zagrejane rolere i mehanička opterećenja na lopatice. Istovremeno, oni moraju pružiti visokokvalitetni površinski sjaj i glatkoću što je duže moguće. SUME®CAL prevlake ispunjavaju ove uslove naročito kada su koturi za kalendare u pitanju (Figura 23 – Metco®CAL prevlacenje nakon finog poliranja). Flyer_Metco_PRINT_EN2

Automobilska industrija

Pored nanošenja prevlaka na brojne male delove, najnoviji proboj u Sulzer Metco indistriji predstavljaju prevlake za aluminijumske blokove motora. Unutrašnjost cilindara motora se oblažu upotrebom specijalnog rotirajućeg plazma pištolj- manipulatora (Figura 21), koji nanosi prevlaku na unutrašnjost malih ureza koja pruža otpornost na habanje. Preuzmite dokument:  Auto_Solutions_EN5

Automobilska industrija
Automobilska industrija
Automobilska industrija
Automobilska industrija
Automobilska industrija
Automobilska industrija
Automobilska industrija
Automobilska industrija